Privacybeleid UltraViolet™

Ingangsdatum: 22-Mei-2018

UltraViolet wordt uitgebaat door Digital Entertainment Content Ecosystem (DECE) LLP, een limited liability company gevestigd in Delaware in de Verenigde Staten. U kunt met ons contact opnemen door een brief te sturen naar adres 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, OR 97003 United States of te mailen naar legal@decellc.com.

Wij bieden een digitale video rightslocker in de cloud aan, d.i. een centrale plaats waar data over de rechten op videoinhoud wordt opgeslagen die u van derden heeft verkregen en waar u deze rechten kunt beheren door een UltraViolet-bibliotheek aan te maken. Wij zijn een consortium van aanbieders, handelaars en andere bedrijven die inhoud aanbieden en deelnemen aan het UltraViolet-systeem. Bedrijven die deelnemen aan het UltraViolet-systeem ondertekenen een licentieovereenkomst met ons. In onderhavig Privacybeleid zal verder naar hen worden verwezen als “Deelnemende Diensten”.

Wij engageren ons uw privacy en de veiligheid van uw informatie te beschermen. Deze Privacy policy zet ons beleid en onze maatregelen uiteen in verband met hoe wij met uw informatie zullen omgaan in relatie tot de UltraViolet-website, -dienst en iedere andere website of online dienst die wij uitbaten en die aan deze Privacy policy gekoppeld is (hierna “diensten”). Uw gebruik van de diensten wordt beheerst door onderhavig Privacybeleid en u gaat ermee akkoord dat wij uw informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

I. VERGAREN VAN INFORMATIE

Wij mogen de volgende soorten informatie vergaren wanneer u de diensten gebruikt:

Informatie die u ons direct ter beschikking stelt Voor bepaalde activiteiten, zoals registratie bij ons of als u direct met ons contact opneemt, vragen we u mogelijk om ons sommige of al de volgende soorten informatie te bezorgen:

Informatie die we verzamelen door uw gebruik van de diensten Wij mogen bepaalde informatie automatisch verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, zoals informatie met betrekking tot rechten (met inbegrip van, bijvoorbeeld, eigendomsinformatie i.v.m. films of TV shows, handelaars en aankoopdata), uw IP-adres, apparaatidentificaties, browsertype, resolutie, internetaanbieder, webpagina's die u heeft bezocht voor en na het gebruik van de diensten, zoektermen, de datum en tijd van uw bezoek, informatie over de links die u aanklikt en de pagina's die u bekijkt binnen de diensten, en andere standaard serverlogginginformatie.

Wij gebruiken mogelijk cookies, pixel tags en gelijkaardige technologieën om deze informatie automatisch te verzamelen. Lees onze Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken. Door de diensten te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën.

Sommige internetbrowsers zenden mogelijk “niet tracken”-signalen uit naar websites waarmee gebruikers communiceren, alhoewel deze functie bij verschillende browsers op verschillende manieren wordt aangeboden en geactiveerd. Het is dan ook niet altijd duidelijk of gebruikers deze signalen doelbewust uitzenden. Momenteel zijn vooraanstaande organisaties die internetnormen helpen bepalen het er niet over eens wat, of zelfs dat, websites (iets) zouden moeten doen als ze zulke signalen ontvangen. Daarom ondernemen wijmogelijkniets als we zulke signalen ontvangen.

Informatie die we verzamelen via andere bronnen We kunnen informatie ontvangen over u via andere bronnen. Zo ontvangen wij informatie over u van deelnemende diensten, zoals handelaars, wanneer u deze toegang tot uw UltraViolet-bibliotheek verleent. Als u via de diensten sociale media bezoekt, zoals Facebook, Google of Twitter, om in te loggen bij de diensten of om informatie te delen over uw ervaring met de diensten, mogen wij informatie van deze derdendiensten verzamelen.

II. HOE WIJ INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij gebruiken en combineren de informatie die we verzamelen om:

III. DELEN VAN INFORMATIE

Wij willen graag dat u ons uw vertrouwen blijft schenken, en dus willen we graag dat u weet wanneer en met wie wij de informatie delen die we verzamelen.

Door deze Privacy policy goed te keuren keurt u automatisch ook het delen van deze informatie goed zoals dit hierboven is beschreven.

IV. BEVEILIGING

We nemen redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen om de informatie te vrijwaren van verlies, diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, vrijgave, wijziging en vernietiging en andere wijzen van onbevoegde gegevensverwerking. Geen enkel gegevensverwerkingssysteem of geen enkele verzending van zulke informatie over het internet of een ander openbaar netwerk is echter gegarandeerd 100% veilig.

V. UW KEUZE

U kunt uw instellingen wijzigen (zoals uw wachtwoord wijzigen, gebruikers verwijderen of uw UltraViolet-bibliotheek sluiten) op myuv.com. U kunt ook deelnemende diensten ontkoppelen en andere instellingen wijzigen in de sectie “Gelinkte Diensten” op myuv.com.

U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie niet te gebruiken voor rechtstreekse marketingdoeleinden. Als we u commerciële e-mails toesturen, geven we altijd een methode om u uit te schrijven (u vindt deze doorgaans aan het einde van de e-mail), voor als u liever geen commerciële berichten meer ontvangt in de toekomst. U kunt zich ook uit onze lijst met commerciële e-mailadressen laten uitschrijven door met ons contact op te nemen via legal@decellc.com.

VI. TOEGANG TOT EN UPDATEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

U kunt uw persoonlijke informatie die wij verzameld hebben, raadplegen en onjuistheden hierin verbeteren door gebruik te maken van de instellingen voor uw UltraViolet-bibliotheek op myuv.com of door ons te mailen op legal@decellc.com. Behoudens beperkingen op grond van de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk ook het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden beperkt, verwijderd of verplaatst naar een andere aanbieder. We zullen alles doen wat redelijk mogelijk is om de persoonlijke informatie die we hebben aan u vrij te geven of te verbeteren. Zoals door de wet toegestaan, mogen wij kosten aanrekenen voor verzoeken tot informatie en u verzoeken uw identiteit de bewijzen voor we u toegang geven tot de verzochte informatie.

VII. INFORMATIEBEHOUD

Wij nemen redelijke stappen om te verzekeren dat we informatie over u houden zolang dit nodig is voor het doel waarvoor deze werd verzameld of zoals vereist door enig contract of geldende wetgeving.

VIII. KINDEREN

De diensten zijn bedoeld voor een algemeen publiek en we verzamelen geen persoonlijke informatie over kinderen op bewuste wijze.

IX. LINKS, INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN

Het is mogelijk dat de diensten links naar inhoud of diensten bevatten die worden onderhouden door derden waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor praktijken i.v.m. privacy van deze derden en raden u aan hun privacy policy's te lezen.

X. INWONERS VAN DE AMERIKAANSE STAAT CALIFORNIA

Inwoners van de Amerikaanse staat California mogen verzoeken om een lijst van alle derden aan wie wij bepaalde informatie hebben vrijgegeven voor rechtstreekse marketingdoeleinden tijdens het voorbije jaar. Gelieve met ons contact op te nemen als u een inwoner van deze staat bent en u zulke lijst wenst. Gelieve op alle verzoeken de verklaring Your California Privacy Rights aan te geven in de bodytekst, alsook uw naam, adres, stad, staat en postcode. Let wel, wij aanvaarden geen verzoeken per telefoon, e-mail of fax en zijn niet verantwoordelijk voor berichten die niet gelabeld of op passende wijze verstuurd zijn, of berichten die niet alle informatie bevatten.

XI. INTERNATIONALE GEBRUIKERS

Informatie die is verzameld door de dienst kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waar wij of onze aanbieders een afdeling hebben. We kunnen informatie overdragen die we over u verzamelen, inclusief persoonlijke informatie, over de landsgrenzen en van uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden. Let wel, als u zich bevindt in de Europese Unie of andere regio's met wetten die het verzamelen en gebruiken van informatie beheersen en die kunnen verschillen van de Amerikaanse wetgeving, dan kunnen we informatie overdragen, inclusief persoonlijke informatie, naar een land en rechtsgebied dat niet dezelfde wetgeving heeft m.b.t. gegevensverwerking als uw land. Door de diensten te gebruiken en ons direct of indirect informatie te verschaffen, stemt u in met de overdracht van informatie naar de Verenigde Staten of naar een ander land waar wij of onze aanbieders een afdeling hebben voor gegevensverwerking volgens dit Privacybeleid. Als u niet instemt, kunt u de Dienst niet gebruiken. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie beschermd wordt.

XII. WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dit doen, herzien we de ingangsdatum bovenaan en posten we ons nieuwe Privacybeleid op de diensten. We raden u aan het Privacybeleid te lezen elke keer u de diensten bezoekt, zodat u altijd op de hoogte blijft van ons privacybeleid.

XIII. NOG VRAGEN?

Als u nog vragen mocht hebben over ons Privacybeleid of wat we doen, neem dan gerust met ons contact op via e-mail: legal@decellc.com.

Digital Entertainment Content Ecosystem (DECE) LLC
3855 SW 153rd Drive
Beaverton, OR 97003 USA

Als u gevestigd bent in de Europese Unie, en als u, ondanks onze inspanningen, nog steeds zorgen hebt over het verzamelen en gebruik van uw informatie, hebt u het recht een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor privacybescherming in uw land.